Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10083
Title: Phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk
Authors: Trần, Ngọc Nam
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Cây cà phê
Đăk Lăk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 131 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề chung về phát triển cây cà phê; Chương 2.Thực trạng phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk; Chương 3.Một số giải pháp phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin trong thời gian tới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10083
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocNam.TT.pdfTóm tắt506.28 kBAdobe PDFView/Open
TranNgocNam.TV.pdfToàn văn3.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.