Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10078
Title: Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Thúy Vân
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Cơ sở hạ tầng giao thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.01.05; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; Chương 2.Thực trạng hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp tăng cường hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10078
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiThuyVan.TT.pdfTóm tắt910.02 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiThuyVan.TV.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.