Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10088
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thu
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Chi ngân sách nhà nước
Quản lý chi ngân sách
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về quản lý chi ngân sách nhà nước; Chương 2.Thực trạng quản lý chi ngân sách huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10088
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThu.TT.pdfTóm tắt303.32 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThu.TV.pdfToàn văn888.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.