Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10225
Title: Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Authors: Ngô, Bá Anh Tuấn
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển công nghiệp
Huyện Duy Xuyên
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp; Chương 2.Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên; Chương 3.Các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10225
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoBaAnhTuan.TT.pdfTóm tắt428.61 kBAdobe PDFView/Open
NgoBaAnhTuan.TV.pdfToàn văn792.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.