Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10226
Title: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Authors: Lê, Thanh Hiếu
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quảng Trị
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương 2.Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chương 3.Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10226
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhHieu.TT.pdfTóm tắt453.32 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhHieu.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.