Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10076
Title: Giải pháp xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Ngọc Pháp
Advisor: Lâm, Minh Châu, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Xóa đói giảm nghèo
Huyện Krông Bông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về xóa đói giảm nghèo; Chương 2.Thực trạng xóa đói, giảm nghèo ở huyện Krông Bông; Chương 3.Giải pháp xóa đói, giảm nghèo ở huyện Krông Bông.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10076
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocPhap.TT.pdfTóm tắt315.64 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocPhap.TV.pdfToàn văn777.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.