Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10224
Title: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên
Authors: Võ, Đình Tiến
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Tăng trưởng kinh tế
Phú Yên
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về mô hình tăng trường kinh tế; Chương 2.Thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên; Chương 3.Giải pháp điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10224
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoDinhTien.TT.pdfTóm tắt307.22 kBAdobe PDFView/Open
VoDinhTien.TV.pdfToàn văn817.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.