Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10087
Title: Giải pháp phát triển chợ truyền thống tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Anh Tuấn
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Chợ truyền thống
Phát triển
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 87 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận chung về phát triển chợ truyền thống; Chương 2.Thực trạng phát triển và quản lý chợ tại thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Phương hướng, giải pháp phát triển chợ truyền thống tại Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10087
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoAnhTuan.TT.pdfTóm tắt344.67 kBAdobe PDFView/Open
NgoAnhTuan.TV.pdfToàn văn852.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.