Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10213
Title: Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Authors: Phạm, Văn Tuấn
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển bền vững nông nghiệp
Quảng Trị
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kính tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững nông nghiệp; Chương 2.Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện Vĩnh Linh thời gian qua; Chương 3.Giải pháp để phát triển bền vững nông nghiệp huyện Vĩnh Linh thời gian tới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10213
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanTuan.TT.pdfTóm tắt473.26 kBAdobe PDFView/Open
PhamVanTuan.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.