Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8828
Title: Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
Authors: Cao, Thị Mai Anh
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Bằng chứng kiểm toán
Kiểm toán báo cáo tài chính
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30;148 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính; Cương 2.Thực tế áp dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX; Chương 3.Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8828
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoThiMaiAnh.TT.pdfTóm tắt285.13 kBAdobe PDFView/Open
CaoThiMaiAnh.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.