Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8841
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương III
Authors: Trần, Thị Diệu Lành
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Tổ chức thông tin kế toán
Chu trình bán hàng thu tiền
Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương III
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền ở các doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8841
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiDieuLanh.TT.pdfTóm tắt306.57 kBAdobe PDFView/Open
TranThiDieuLanh.TV.pdfToàn văn3.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.