Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8834
Title: Hoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Krông Ana thực hiện
Authors: Nguyễn, Công Cường
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS.
Keywords: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi cục Thuế huyện Krông Ana
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 140 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN do cơ quan thuế thực hiện; Chương 2.Thực trạng quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Krông Ana; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Krông Ana.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8834
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCongCuong.TT.pdfTóm tắt456.85 kBAdobe PDFView/Open
NguyenCongCuong.TV.pdfToàn văn1.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.