Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10162
Title: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin Di động (VMS-Mobifone)
Authors: Lê, Thị Thanh Thảo
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kế toán
Phân tích hiệu quả hoạt động
Công ty Thông tin Di động
VMS-Mobifone
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác phân tích hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin Di động VMS-Mobifone; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin Di động.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10162
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThanhThao.TT.pdfTóm tắt386.34 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThanhThao.TV.pdfToàn văn5.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.