Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8827
Title: Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Dương
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Kế toán quản trị
Quyết định ngắn hạn
Công ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng tổ chức thông tin kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8827
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiDuong.TT.pdfTóm tắt352.25 kBAdobe PDFView/Open
TranThiDuong.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.