Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8835
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Diễm Thúy
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Chu trình bán hàng - thu tiền
Doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Xổ số kiế thiết và dịch vụ in Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 118 trang.
Table of contents: hương 1.Cơ sở lý luận về tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng - thu tiền; Chương 2.Thực trạng tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8835
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDiemThuy.TT.pdfTóm tắt305.2 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDiemThuy.TV.pdfToàn văn946.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.