Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9152
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Lệ Hoa
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Thông tin kế toán
Cục Hải quan Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tổ chức thông tin kế toán tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Chương 2.Thực trạng tổ chức thông tin kế toán tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Những giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9152
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiLeHoa.TT.pdfTóm tắt396.62 kBAdobe PDFView/Open
DangThiLeHoa.TV.pdfToàn văn8.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.