Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10239
Title: Xây dựng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
Authors: Võ, Thị Ngọc Điểm
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Kế toán
Báo cáo kế toán quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về báo cáo kế toán quản trị trong các trong các doanh nghiệp xây lắp; Chương 2.Thực trạng công tác lập báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh; Chương 3.Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10239
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiNgocDiem.TT.pdfTóm tắt383.94 kBAdobe PDFView/Open
VoThiNgocDiem.TV.pdfToàn văn1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.