Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8837
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Tổ chức thông tin kế toán
Công tác kế toán
Quản lý bệnh viện
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tổ chức thông tin trong công tác kế toán tại các bệnh viện; Chương 2.Thực trạng tổ chức thông tin kế toán quản trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; Chương 3.Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8837
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNhung.TT.pdfTóm tắt356.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNhung.TV.pdfToàn văn19.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.