Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8839
Title: Vận dụng mô hình tổ chức kế toán phù hợp phân cấp quản lý tài chính ở Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Viết Pa Sa
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Mô hình tổ chức kế toán
Vận dụng mô hình
Phân cấp quản lý tài chính
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 161 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tổ chức kế toán trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng mô hình tổ chức kế toán ở Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Chương 3.Vận dụng mô hình tổ chức kế toán phù hợp phân cấp quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8839
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietPaSa.TT.pdfTóm tắt203.4 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietPaSa.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.