Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8829
Title: Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế
Authors: Ngô, Thị Minh Yến
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Lập báo cáo tài chính hợp nhất
Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế
Kế toán
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 142 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về lập báo cáo tài chính hợp nhất; Chương 2.Thực trạng lập báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế; Chương 3.Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8829
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiMinhYen.TT.pdfTóm tắt327.25 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiMinhYen.TV.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.