Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9656
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định
Authors: Phạm, Việt Linh
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Kế toán
Bệnh viện Đa khoa Bình Định
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp có thu; Chương 2.Thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Định; Chương 3.Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Đà Khoa Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9656
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVietLinh.TT.pdfTóm tắt7.85 MBAdobe PDFView/Open
PhamVietLinh.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.