Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8836
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Nhân tố ảnh hưởng
Công ty vận tải
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Chương 2.Đặc điểm ngành vận tải và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8836
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuongMai.TT.pdfTóm tắt2.41 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuongMai.TV.pdfToàn văn41.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.