Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8838
Title: Hoàn thiện kiểm soát thu, chi ngân sách phường Hòa Hải
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiếu
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Kiểm soát thu chi ngân sách
Ngân sách Nhà nước Cấp xã phường
Phường Hòa Hải
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách Nhà nước cấp xã phường; Chương 2.Thực trạng về công tác kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách phường Hòa Hải; Chương 3.Giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát thu chi ngân sách phường Hòa Hải.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8838
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhHieu.TT.pdfTóm tắt3.7 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhHieu.TV.pdfToàn văn26.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.