Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8840
Title: Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Phương
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Thẻ cân bằng điểm
Đánh giá thành quả hoạt động
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về việc vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức; Chương 2.Thực trạng về đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng; Chương 3.Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8840
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiPhuong.TT.pdfTóm tắt231.3 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiPhuong.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.