Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9167
Title: Đo lường lợi nhuận kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Đo lường lợi nhuận kế toán
Lợi nhuận
Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 91 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về đo lường lợi nhuận kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất; Chương 2.Thực trạng đo lường lợi nhuận kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ; Chương 3.Hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9167
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiDieuHien.TT.pdfTóm tắt687.52 kBAdobe PDFView/Open
LeThiDieuHien.TV.pdfToàn văn8.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.