Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9675
Title: Nghiên cứu nhận dạng khuôn mặt xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh
Authors: Cao, Phi Hùng
Advisor: Phạm, Minh Tuấn, TS.
Keywords: Phương pháp xử lý ảnh
Phương pháp nhận dạng khuôn mặt
Phương pháp học máy
Nhận dạng khuôn mặt
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 66 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Phương pháp đề xuất; Chương 3.Triển khai và đánh giá kết quả.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9675
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoPhiHung.TT.pdfTóm tắt869.61 kBAdobe PDFView/Open
CaoPhiHung.TV.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.