Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10160
Title: Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trên nền điện toán đám mây
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi, TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Điện toán đám mây
Hệ thống IDS
Hệ thống OpenStack
Phần mềm IDS Snort
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 86 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về đề tài; Chương 2.Hệ thống điện toán đám mây OpenStack; Chương 3.Xây dựng hệ thống IDSCLOUD.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10160
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt606.93 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn1.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.