Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10156
Title: Nghiên cứu và phát triển công cụ tìm kiếm công thức toán học trên văn bản
Authors: Trần, Thị Bích Liễu
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Văn bản toán học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 81 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Đề xuất giải pháp; Chương 3.Triển khai ứng dụng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10156
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiBichLieu.TT.pdfTóm tắt894.32 kBAdobe PDFView/Open
TranThiBichLieu.TV.pdfToàn văn2.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.