Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9691
Title: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật của Big Data trong hệ thống phát hiện sao chép
Authors: Lê, Ngọc Quyền
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Big Data
Cấu trúc tài liệu dạng văn bản
Hệ thống phát hiện sao chép
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 77 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Phân tích ứng dụng và đề xuất giải pháp; Chương 3.Phát triển ứng dụng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9691
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNgocQuyen.TT.pdfTóm tắt915.5 kBAdobe PDFView/Open
LeNgocQuyen.TV.pdfToàn văn2.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.