Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10278
Title: Xây dựng chương trình sinh tự động mã các Trigger thực hiện cập nhật gia tăng các bảng khung nhìn thực nối ngoài
Authors: Trần, Ngọc Hiến Lê
Advisor: Nguyễn, Trần Quốc Vinh, TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Khung nhìn thực
Trigger
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 83 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan nghiên cứu; Chương 2.Cập nhật gia tăng khung nhìn thực nối ngoài và sinh mã tự động Trigger; Chương 3.Xây dựng chương trình sinh tự động mã nguồn các Trigger thực hiện cập nhật gia tăng khung nhìn thực nối ngoài.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10278
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocHienLe.TT.pdfTóm tắt381.44 kBAdobe PDFView/Open
TranNgocHienLe.TV.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.