Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10054
Title: Nghiên cứu Deconverter để dịch tự động từ UNL sang tiếng Việt
Authors: Lương, Duy Bảo
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Dịch tự động
Ngôn ngữ UNL
Deconverter
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 81 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về dịch tự động và UNL; Chương 2.UnL Deconverter và các công cụ; Chương 3.Thử nghiệm dịch biểu thức UNL sang tiếng Việt bằng các công cụ của Decoverter.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10054
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongDuyBao.TT.pdfTóm tắt852.13 kBAdobe PDFView/Open
LuongDuyBao.TV.pdfToàn văn1.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.