Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9782
Title: Ứng dụng mô hình Mapreduce xây dựng hệ thống đánh giá độ tương đồng văn bản
Authors: Lê, Việt Anh
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi, PGS.TS.
Keywords: Mô hình lập trình phân tán MapReduce
Nền tảng Hadoop
Cơ sở dữ liệu phân tán
Thư viện viện lập chỉ mục ngôn ngữ Apache Lucene
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 83 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan đề tài; Chương 2.Xử lý phân tán Mapreduce; Chương 3.Thiết kế và xây dựng hệ thống.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9782
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVietAnh.TT.pdfTóm tắt503.47 kBAdobe PDFView/Open
LeVietAnh.TV.pdfToàn văn1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.