Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10159
Title: Ứng dụng Hidden Markov Models trong nhận dạng hành động con người dựa trên cấu trúc Acclaim
Authors: Đặng, Tấn Đông
Advisor: Phạm, Minh Tuấn, TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Cấu trúc Acclaim
Mô hình Markov
Nhận dạng hành động con người
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 91 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Ứng dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng hành động của con người trên cấu trúc Acclaim; Chương 3.Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10159
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangTanDong.TT.pdfTóm tắt654.38 kBAdobe PDFView/Open
DangTanDong.TV.pdfToàn văn2.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.