Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9680
Title: Xây dựng hệ hỗ trợ tư vấn đăng ký học phần cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ
Authors: Huỳnh, Nhật Nam
Advisor: Trương, Ngọc Châu, TS.
Keywords: Khai phá dữ liệu
Khai phá luật kết hợp
Hệ thống hỗ trợ tư vấn đăng ký học phần
Trường Cao đẳng Công nghệ
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 72 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về khai phá dữ liệu; Chương 2.Khai phá luật kết hợp; Chương 3.Xây dựng hệ hỗ trợ đăng ký học phần cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9680
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNhatNam.TT.pdfTóm tắt1.61 MBAdobe PDFView/Open
HuynhNhatNam.TV.pdfToàn văn6.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.