Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10280
Title: Xây dựng hệ thống bảo mật mạng WLAN phục vụ kinh doanh tại Công ty Sài Gòn HT
Authors: Ngô, Tân
Advisor: Phan, Huy Khánh, PGS.TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Mạng WLAN
Hệ thống bảo mật mạng WLAN
Công ty Sài Gòn HT
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 93 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu về mạng không dây WLAN; Chương 2.DEMO tấn công vào mạng không dây WLAN có bảo mật là WPA-PSK; Chương 3.Bảo mật WLAN bằng phương pháp xác thực RAUDIUS SERVER và WP2.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10280
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoTan.TT.pdfTóm tắt455.37 kBAdobe PDFView/Open
NgoTan.TV.pdfToàn văn2.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.