Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10158
Title: Nghiên cứu trích chọn đặc tính trong nhận dạng hành động người trong không gian 3D
Authors: Ung, Nho Dãi
Advisor: Phạm, Minh Tuấn, TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Nhận dạng hành động người
Không gian 3D
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 83 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Giải pháp đề xuất; Chương 3.Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10158
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngNhoDai.TT.pdfTóm tắt835.95 kBAdobe PDFView/Open
UngNhoDai.TV.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.