Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10157
Title: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cây quyết định xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em
Authors: Đỗ, Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu, TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Bệnh tự kỷ trẻ em
Phương pháp chẩn đoán bệnh tự kỷ
Kỷ thuật cây quyết định
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hội chứng tự kỷ ở trẻ em; Chương 2.Cây quyết định và thuật toán xây dựng cây quyết định; Chương 3.Ứng dụng cây quyết định vào chuẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10157
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiThuHa.TT.pdfTóm tắt513.48 kBAdobe PDFView/Open
DoThiThuHa.TV.pdfToàn văn2.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.