Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7299
Title: Quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi qua một số sáng tác trước năm 1945
Authors: Hồ, Thị Tính
Advisor: Phan, Ngọc Thu, TS.
Keywords: Quan niệm nghệ thuật
Tác phẩm
Phan Khôi
1945
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21; 96 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7299
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiTinh.TT.pdf322.01 kBAdobe PDFView/Open
HoThiTinh.TV.pdf510.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.