Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7130
Title: Tác giả hàm ẩn trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Advisor: Tôn, Thất Dụng, TS.
Keywords: Tiểu thuyết Việt Nam
Tác giả hàm ẩn
Nguyễn Việt Hà
Cơ hội của Chúa
Khải huyền muộn
Ba ngôi của người
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7130
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDung.TT.pdfTóm tắt646.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDung.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.