Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10176
Title: Đặc điểm tản văn Ngô Tất Tố
Authors: Nguyễn, Thị Hà Đông
Advisor: Nguyễn, Phong Nam, PGS.TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Ngô Tất Tố
Tản văn
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 87 trang.
Table of contents: Chương 1.Ngô Tất Tố và thể loại tản văn; Chương 2.Đặc điểm nội dung của tản văn Ngô Tất Tố; Chương 3.Đặc điểm nghệ thuật của tản văn Ngô Tất Tố.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10176
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHaDong.TT.pdfTóm tắt367.99 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHaDong.TV.pdfToàn văn607.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.