Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7131
Title: Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính nhìn từ lý thuyết phân tâm học
Authors: Nguyễn, Thị Linh ka
Advisor: Lê, Thị Hường, TS.
Keywords: Tiểu thuyết Việt Nam
Nguyễn Đình Chính
Phân tâm học
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Ma số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7131
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLinhKa.TT.pdfTóm tắt548.39 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLinhKa.TV.pdfToàn văn790.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.