Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10178
Title: Thế giới biểu tượng trong văn xuôi Võ Thị Hảo
Authors: Nguyễn, Thị Phương Ly
Advisor: Lê, Thị Hường, TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Biểu tượng
Văn xuôi Việt
Võ Thị Hảo
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Tư duy biểu tượng trong văn xuôi Võ Thị Hảo; Chương 2.Các dạng thức biểu tượng trong văn xuôi Võ Thị Hảo; Chương 3.Nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong văn xuôi Võ Thị Hảo.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10178
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongLy.TT.pdfTóm tắt375.39 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongLy.TV.pdfToàn văn791.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.