Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7129
Title: Tư tưởng Nho - Lão trong hát nói Việt Nam
Authors: Trần, Thị Mỹ Linh
Advisor: Hà, Ngọc Hòa, TS.
Keywords: Tư tưởng Nho - Lão
Hát nói Việt Nam
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7129
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMyLinh.TT.pdfTóm tắt632.8 kBAdobe PDFView/Open
TranThiMyLinh.TV.pdfToàn văn942.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.