Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10181
Title: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Lê Minh Khuê sau 1986
Authors: Lê, Thị Hồng Trang
Advisor: Nguyễn, Thành, TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Nghệ thuật văn học
Truyện ngắn
Lê Minh Khuê
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Lê Minh Khuê trong dòng của truyện ngắn Việt Nam sau 1986; Chương 2.Thế giới hiện thực trong truyện ngắn Lê Minh Khuê sau 1986; Chương 3.Kết cấu, ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Lê Minh Khuê sau 1986.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10181
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHongTrang.TT.pdfTóm tắt526.46 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHongTrang.TV.pdfToàn văn778.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.