Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7132
Title: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Chu Lai (Qua “Ba lần và một lần”, “Chỉ còn một lần”)
Authors: Trần, Thị Phương Linh
Advisor: Nguyễn, Thanh Trường, TS.
Keywords: Tiểu thuyết Việt Nam
Nghệ thuật tự sự
Tiểu thuyết Chu Lai
Ba lần và một lần
Chỉ còn một lần
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7132
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiPhuongLinh.TT.pdfTóm tắt696.99 kBAdobe PDFView/Open
TranThiPhuongLinh.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.