Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7128
Title: Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương nhìn từ thuyết hiện sinh
Authors: Trần, Hải Dương
Advisor: Bùi, Bích Hạnh, TS.
Keywords: Triểu thuyết Việt Nam
Nguyễn Bình Phương
Thuyết hiện sinh
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7128
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHaiDuong.TT.pdfTóm tắt380.92 kBAdobe PDFView/Open
TranHaiDuong.TV.pdfToàn văn884.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.