Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7134
Title: Cảm hứng trào lộng trong truyện ngắn Bích Ngân
Authors: Trần, Thị Vân Hương
Advisor: Lê, Thị Hường, TS.
Keywords: Truyện ngắn Việt Nam
Truyện ngắn Bích Ngân
Cảm hứng trào lộng
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7134
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiVanHuong.TT.pdfTóm tắt555.58 kBAdobe PDFView/Open
TranThiVanHuong.TV.pdfToàn văn701.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.