Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7126
Title: Thế giới biểu tượng trong Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
Authors: Lê, Thị Vân Thanh
Advisor: Bùi, Bích Hạnh, TS.
Keywords: Tiểu thuyết Việt Nam
Nguyễn Xuân Khánh
Đội gạo lên chùa
Biểu tượng
Việt học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7126
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiVanThanh.TT.pdfTóm tắt334.09 kBAdobe PDFView/Open
LeThiVanThanh.TV.pdfToàn văn783.1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.