Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10038
Title: Biểu diễn số tự nhiên thành tổng các lũy thừa và một số dạng toán liên quan
Authors: Đỗ, Thị Kim Thu
Advisor: Nguyễn, Văn Mậu, GS.TSKH.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Số học
Lũy thừa
Số tự nhiên
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 76 trang.
Table of contents: Chương 1.Kiến thức chuẩn bị; Chương 2.Biểu diễn số tự nhiên thành tổng các lũy thừa; Chương 3.Một số dạng toán liên quan.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10038
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiKimThu.TT.pdfTóm tắt436.61 kBAdobe PDFView/Open
DoThiKimThu.TV.pdfToàn văn436.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.