Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6479
Title: Phân tích phân biệt, phân loại và phân tích cụm
Authors: Lê, Thị Tuyết Nhung
Advisor: Lê, Văn Dũng, TS.
Keywords: Phân tích phân biệt
Phân tích thống kê
Phân tích cụm
Phân tích phân loại
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6479
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiTuyetNhung.TT.pdfTóm tắt410.32 kBAdobe PDFView/Open
LeThiTuyetNhung.TV.pdfToàn văn1.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.